Bergeløypa på Bortelid av Friluftsrådet for Lindesnesregionen
Foto: Friluftsrådet for Lindesnesregionen