Vest-Agder fylkeskommune vedtok 18.12.2013 en ny Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet med tilhørende handlingsprogram. Planen gjelder for perioden 2014 -2020, og skal legges til grunn for kommunal, statlig og fylkeskommunal virksomhet i fylket.

Følgende visjon og hovedmål er vedtatt for arbeidet med idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i fylket:

VISJON:

I Vest-Agder skal det skapes begeistring og engasjement for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

 

HOVEDMÅL:

1. Vest-Agder skal sammen med Aust-Agder være en ledende folkehelseregion som satser på idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

2. Befolkningens aktivitetsnivå og deltakelse i idrett, friluftsliv og fysisk aktiviteter skal økes.

3. Alle skal kunne drive med idrett-, friluftsliv- og fysiske aktivitet i sin hverdag der de bor.

 

I planen er det også fastsatt en rekke delmål og strategier som konkretiserer hva som bør prioriteres de kommende årene innenfor arbeidet med idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.