Vest-Agder fylkesbibliotek ønsker å bidra til bibliotekfaglig aktivitet og utvikling, samt å legge til rette for regionalt samarbeid innenfor biblioteksektoren. I den forbindelse inviteres alle folkebibliotek og bibliotek i videregående skoler i Vest-Agder til å søke om prosjektmidler hvert år.

Søknadsfrist er 1. mars hvert år.

Det er et mål i "Strategisk handlingsplan for folkebibliotek i Vest-Agder 2012-2020" at Vest-Agder fylkeskommune skal være en aktiv bidragsyter og attraktiv samarbeidspartner i utviklingen av biblioteksektoren i Agder.

Et sentralt tiltak for å nå målet har vært å etablere en prosjektstøtteordning for å stimulere til økt aktivitet i bibliotek i Vest-Agder. Målet er at kompetanseheving lokalt skal bidra til at flere søker om nasjonale utviklingsmidler.

Prosjektenes målsettinger bør være tydelig forankret i Strategisk handlingsplan for folkebibliotek i Vest-Agder 2012-2020 eller i Strategisk handlingsplan for bibliotek i videregående skole i Vest-Agder 2013-2020. Videre skal prosjektene ha et målrettet utviklingsperspektiv og overføringsverdi til andre bibliotek.

Søknadsskjema finner du her.