Det gis tilskudd til kulturtiltak som har regional interesse. Det kan søkes støtte til festivaler, forestillinger, utstillinger, prosjekt og utgivelser innenfor områder som musikk, teater, dans, visuell kunst, litteratur, film, idrett og kulturtiltak for barn og unge.

Det kan også søkes om prosjekttilskudd til bibliotekutvikling.

Hovedsøknadsfristen er 1. mars. Dersom det er midler igjen etter hovedtildelingen, vil søknader bli behandlet fortløpende.

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak

Retningslinjer for tilskudd til amatørteater

Søknadsskjema

 

Hovedansvarlig.
Kontaktperson for musikk:

Anne Tone Hageland
38 07 45 65
aha@vaf.no

 

Øvrige kontaktpersoner:
Barn og unge:
Inga Laudal
38 07 45 61
ila@vaf.no

Idrett: 
Mats Dahl Aanonsen
476 33 750
mats.aanonsen@vaf.no

Litteratur:
Barb L. Wang
38 07 45 42
bha@vaf.no

Visuell kunst:
Irene Ikdal
38 07 45 36
iik@vaf.no

Bibliotek: 
Roger Dyrøy
947 86 674
rdy@vaf.no