Voodo Theory

UKM er en arena for ungdom mellom 10 og 20 år. Alle kommunene i Vest-Agder har sine lokale mønstringer i løpet av februar og mars hvert år.

Hva er UKM?

UKM er en av landets største offentlige satsninger på ungdomskultur, og har pågått siden 1985. Det er en visningsarena for ung kultur. UKM (Ung Kultur Møtes) er et nettverk av små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representerer sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen. Juryens utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltakerne skal speile bredden i den lokale mønstringen. Premien for de som går videre er å få stå på en enda større scene, og treffe ungdommer fra andre deler av landet. Noen får også mulighet til å representere UKM som ambassadører utenfor landets grenser.

Fylkesmønstringa samler rundt 300 deltakere og UKM-festivalen i juni samler rundt 500 fra hele landet.

Alle kommuner i Vest-Agder arrangerer UKM. Det er UKM kontakten på kulturkontoret i den enkelte kommune, som er kontaktpersonen som lokalarrangør. Fylekskontakten planlegger og gjennomfører fyleksmønstring og oppfølging til UKM festivalen. I Vest-Agder er UKM nettverket godt, der det kommer fram gode ideer og erfaringsutveksling.

Hvem kan delta?

Alle ungdommer mellom 10 og 20 år kan melde seg på for å presentere sitt kulturuttrykk. Hvert år har vi over 1000 deltakere, og mange forskjellige kulturuttrykk er representert. Ungdommer som bare vil delta fordi de holder på med noe spennende eller ungdom som har ambisjoner for gjøre en karriere innen musikk, dans, film eller andre ting deltar!

Hva kan du delta med?

Du kan delta med alt! Nye uttrykk oppstår stadig.  Ungdom som har deltatt med blant annet musikk, teater, film, dans, utstilling, sjonglering, stand-up, animasjonsteknikk, dikt og litteratur. Det er også mange som samarbeider på tvers av kulturuttrykk.

Inga Lauvdal

 

 

Kontaktperson:

Inga Lauvdal
ila@vaf.no
38 07 45 61
913 82 983

 

Mer informasjon:

UKM Vest-Agder på Facebook

UKM Vest-Agder

UKM Norge