Personer med lang praksis i et yrke kan avlegge fag-/svenneprøve som praksiskandidat uten å være lærling eller elev.

Krav til praksiskandidat:

 • Du må ha relevant, allsidig praksis i faget i til sammen minst 5 år, i noen fag minst 6 år.
 • Før oppmelding til praktisk fagprøve må du bestå en egen teorieksamen i faget du skal avlegge fagprøven i. Den melder du deg opp til her

Dersom du ikke har folkeregistret adresse i Vest-Agder må du ta kontakt med ditt hjemfylke.

 

Oppmelding til fagprøve

Når du har opparbeidet deg tilstrekkelig praksis og bestått den teoretiske prøven, kan du melde deg opp til den praktiske fag-/svenneprøven. Slik melder du deg opp:

Vest-Agder Fylkeskommune, Postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand

sammen med følgende vedlegg:

 • Kopi av attester fra arbeidsgiver
 • Kopi av kompetansebevis for bestått teorieksamen
 • Kvittering for betalt avgift

Hva skjer videre?

Vest-Agder Fylkeskommune vurderer din oppmelding. Du får brev fra oss dersom du har mangler som gjør at oppmeldingen ikke kan godkjennes.

Dersom oppmeldingen godkjennes sendes den til prøvenemnda i det aktuelle faget. Prøvenemnda tar kontakt med deg for å avtale prøvetidspunkt.

 

Praksis:

Arbeidsoppgavene i praksisen skal være innenfor de vesentligste delene av læreplanen i faget. Finn læreplanen på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Praksisen må dokumenteres av din(e) arbeidsgiver(e):

 • Attest fra arbeidsgiver som inneholder følgende:
  • Stillingsinnhold
  • Til-fra dato for ansettelsen
  • Stillingsstørrelse
 • Din arbeidsgiver kan alternativt fylle ut følgende bekreftelse

Er du i tvil om du har nok praksis kan du regne ut din praksis med å bruke følgende praksiskalkulator utarbeidet av Oslo kommune.

Rådgiving

Nærmere informasjon får du hos en rådgiver på fagopplæringen i fylkeskommunen, eller på et av de tre karrieresenterene i Vest - agder:http://karrierekristiansand.no/
http://www.karrierelindesnes.no/
http://karrierelister.no/