Vitnemål

Eksamenskontoret i Vest-Agder gjennomfører eksamen i alle fag som har sentralt eller lokalt gitt eksamen, forutsatt at det er mulig å få laget oppgaver og skaffe sensorer.

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen for elever og privatister.

Oppmelding som privatist
Du melder deg opp til eksamen som privatist på Privatistweb.
Oppmelding til våreksamen: ca. 8. januar - 1. februar
Oppmelding til høsteksamen: ca. 20. august - 15. september.

Eksamensoppmeldingen vil bli lagt ut på fylkeskommunens hjemmeside og andre digitale medier i god tid før oppmeldingsfristen. Som privatist har du ansvar for din egen læring. Du har ikke krav på undervisning i fagene før eksamen, og du er selv ansvarlig for å skaffe pensumlister og lærebøker. 

Læreplanen er utgangspunktet for eksamen
Vær klar over at eksamenskarakteren blir fastsatt etter i hvor stor grad du har nådd kompetansemålene i læreplanen. Vi anbefaler derfor at du setter deg godt inn i læreplanen i faget/fagene du skal ta eksamen i. 

Annen informasjon om eksamen:
Hvor og når
Leselister og vurderingsveiledninger
Hjelpemidler til eksamen
Særskilt tilrettelegging ved eksamen
Klage på eksamenskarakter

 

Eksamenskontoret
i Vest-Agder
eksamenskontoret@vaf.no

38 07 74 00
Postadresse:
Eksamenskontoret
Postboks 517 Lund
4605 Kristiansand
Besøksadresse:
Tordenskjolds gt. 65

Vurderingsveiledninger
Leselister
Realfag: Praktiske øvelser