Varoddbroa

Vest- Agder er ikke bare knutepunkt for trafikk til og fra Norge. Også innenlands spiller fylket en kommunikasjonsmessig viktig og stor rolle.

Naturlig nok har det vært kyststrekningen og de mange gode havnene som i historisk sammenheng har plassert fylket på kartet både nasjonalt og internasjonalt. Også i dag er havnene i kystkommunene av stor betydning for Vest- Agders ekspanderende næringsliv.

Kristiansand er landets nest største havneby. Den tilbyr den korteste strekning mellom Norge og det europeiske kontinentet. Havneanlegget har utstyr til å håndtere et hvert behov. Fra Kristiansand havn er det flere faste ferjeforbindelser til utlandet.

Et omfattende veinett plasserer Vest-Agder i en sentral posisjon når det gjelder veitransport. Gjennom fylket går E-18 og E-39 med korte avstander mot Øst- og Vestlandet. Det pågår kontinuerlig en betydelig innsats fra både sentrale, regionale og lokale myndigheter i investeringer og standardheving av veinettet i Vest-Agder. Kristiansand er endepunktet for kystveien langs det sør-vestlige Norge - den del av Norge som driver mest eksportrettet næringsvirksomhet. Med Kristiansand og havnebyen Hirtshals i Danmark som brohoder over Skagerak er Norge tilknyttet det nord-europeiske transportnettet Nordic-Link.

Allerede før inngangen til det 19 århundre fikk jernbanen betydning for gods- og persontrafikken i landsdelen. I 1896 ble Setesdalsbanen åpnet. Den knyttet innlandet til Kjevik - tårnetkysten. Åtte år senere, i 1904, fikk Flekkefjord jernbaneforbindelse vest-over til nabofylket Rogaland. Deretter kom Sørlandsbanen. I 1937 ble strekningen Oslo til Kristiansand åpnet. Seks år etterpå var videreføringen frem til Stavanger ferdig. Nå arbeides det for å få etablert en moderne Sørvestbane, hvor et sentralt mål er å få koblet sammen Sørlandsbanen og Vestfoldbanen for å gi raskere og mer effektiv transport.

Den internasjonale flyplassen til Kristiansand Lufthavn på Kjevik ble åpnet i 1939. Den er fortsatt et av de viktigste kommunikasjonssentrene i landsdelen. Flere flyselskap bruker flyplassen til rute- og chartertrafikk.

Havnemotiv

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. januar 2013 | Skriv ut siden