De fleste fylkeskommunene i landet har en fylkesplante og en fylkesstein. Fylkesutvalget besluttet 14. september 1993 enstemmig at Vest-Agders fylkesstein skal være farsunditt. Beslutningen ble fattet etter forslag fra Norsk Geologiråd. Fylkesplanten for Vest-Agder er ei sommereik (Quercus robur). Dette ble bestemt av fylkesutvalget i 1989. Beslutningen ble fattet etter anbefaling fra Norsk Botanisk Forening og Fylkesmannen i Vest-Agder.

Fylkessteinen Farsunditt er en type granitt som dominerer området fra Farsund og nordover i heilandskapet. Granitten ble gitt navnet farsunditt av professor C. F. Kolderup i 1897. For mer enn en milliard år siden trengte smeltet granitt opp fra jordens indre og dannet fjellkjeder som siden er tært ned igjen. En slik granittsmelte er Fylkesplanten Sommereikfarsunditt, som foruten kvarts, feltspat og glimmer er kjennetegnet ved pyroksen.

Fylkesplanten sommereik er en art av eiketrær.  I Norge vokser bare artene sommereik og vintereik vilt. Sommereik har kort stamme, svært kort bladstilk, men lang nøttestilk. Vintereik er motsatt med lang stamme, lang bladstilk, men kort nøttestilk, og bladene kan henge delvis på om vinteren. Sommereik er den mest hardføre og vokser i lavlandet på Østlandet og langs kysten nord til Møre og Romsdal. Helt nord til Troms finnes imidlertid velvoksende plantede sommereiker.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. november 2012 | Skriv ut siden