Kommunene I Vest -Agder

Det er 15 kommuner i Vest-Agder. Kommunene i fylket har etablert egne regionsamarbeider. I østre del av fylket er de fire kommunene: Kristiansand, Søgne, Vennesla og Songdalen med i Knutepunkt Sørlandet sammen med de tre kommunene: Lillesand, Birkenes og Iveland fra Aust-Agder. I midtre del av fylket utgjør kommunene, Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal og Åseral samarbeidsorganer Lindesnesregione. Lengst vest i fylket finner en Listerregionen som omfatter kommunene Lyngdal, Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad.

Folketallet i Vest-Agders 15 kommuner fordelte seg slik pr 1. juli 2017:

Kristiansand 89 760

Mandal 15 655

Farsund 9 758

Flekkefjord 9 115

Vennesla 14 494

Songdalen 6 595

Søgne 11 328

Marnardal 2 322

Åseral 938

Audnedal 1 772

Lindesnes 4 973

Lyngdal 8 606

Hægebostad 1 703

Kvinesdal 5 982

Sirdal 1 832

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. september 2016 | Skriv ut siden