Påvei til Vest-Agder.jpg

Vest-Agder er et fylke med god tilgjengelighet om en velger å komme hit via vei, bane, sjø eller luft.

Kartutsnitt Nord -EuropaMed veitransport fra Øst-Norge er hovedåren E-18 til Kristiansand. Fra Vest-Norge er hovedåren E-39 fra Rogalands grense til Kristiansand. Kommer en fra innlandet fører riksvei 9 fra Setesdal og Haukeli til fylkeshovedstaden. Gjennom indre del av Vest-Agder strekker fylkesvei 42 seg fra grensen til Aust-Agder og til grensen til Rogaland. I den varme tiden av året er også høyfjellsforbindelsen mellom Brokke i Setesdal og Suleskard i Sirdal en mulighet.

Sørlandsbanen er alternativet for de som velger toget som fremkomstmiddel. Det har stoppesteder på flere stasjoner på strekningen gjennom Vest-Agder. Sørlandsbanen dekker strekningen mellom Oslo og Stavanger.

Ferjeforbindelser mellom Kristiansand og Nord-Jylland i Danmark er åpen hele året.

Kristiansand lufthavn Kjevik har flere forbindelser til destinasjoner i både inn og utland.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. desember 2012 | Skriv ut siden