Om Vest -Agder Fylke

I luftlinje er det kort avstand mellom Vest-Agders fylkesgrenser i øst og vest. Følger en derimot strandlinjen fra Åna Sira, ved grensen mot Rogaland fylke, til Kvåsefjorden, ved grensen mot Aust Agder, må en tilbakelegge hele 709 kilometer. Strekningen er henimot like lang som en tur langs landeveien fra Kristiansand til Trondheim. Fylkets areal er på 7281 kvadratkilometer.

Kysten

Borøya I SøgneKysten setter sitt preg på Vest-Agder. Til sammen 31 små og store fjorder skjærer seg inn i landet fra den ytterste skjærgården. Nesten 90 prosent av fylkets befolkning bor i kystkommunene. Det er her en finner byene og uthavnene. Og en ser klare tegn på at de er tuftet på sjøfart og handel. Mange bygningsmiljøer langs kysten er i de senere år blitt regulert til bevaringsformål.

Fyrene

Det samme gjelder et annet karakteristisk trekk i kystkulturen - fyrene. Lindesnes Fyr En SommerdagSom første fylke i landet fikk Vest-Agder i 1992 utarbeidet en verneplan for fyrstasjonene. I alt åtte fyr ble fredet. I dag er Lindesnes fyr også fyrmuseum.. Fyrmuseet er også sentralt i etatsmuseet for Kystverket : Kystverkmusea. I år 2000 ble Lindesnes fyr valgt som Vest-Agder fylkeskommunes tusenårssted. Det ble bygget et publikumsbygg inne i fjellet under fyrstasjonen. Her er det rom for film og forestillinger, utstillinger, kafé og møterom, og stedet har siden åpningen i 2004 vært flittig brukt til konserter, konferanser og møter, ¬ men først og fremst som en del av tilbudet til fyrmuseets mange besøkende.

Klima

Vest-Agder er Golfstrømmens første møte på vei langs norskekysten. Dette er en av hovedårsakene til at fylket har landets varmeste og mest solrike klima. Fylket ligger også slik til at det er skjermet fra de sterke Atlanterhavsvindene og de nedbørsrike uværene som ofte hjemsøker nord- og vestkysten av Norge. Varme vinder over Skagerak og den østlige del av Nordsjøen gjør at våren kommer tidlig og høsten sent i Vest-Agder.

Befolkning

Det er femten kommuner i fylket. Av disse er fem byer. Disse er fra øst mot vest: Kristiansand, Mandal, Lyngdal, Farsund og Flekkefjord. En finner mer om kommunene under menypunktet: Kommunene i Vest-Agder.

Folketallet pr 1. juli 2017 var på  184 833 innbyggere.

Folketallet i Vest-Agders 15 kommuner fordelte seg slik per 1. juli 2017

Kristiansand 89 760

Mandal 15 655

Farsund 9 758

Flekkefjord 9 115

Vennesla 14 494

Songdalen 6 595

Søgne 11 328

Marnardal 2 322

Åseral 938

Audnedal 1 772

Lindesnes 4 973

Lyngdal 8 606

Hægebostad 1 703

Kvinesdal 5 982

Sirdal 1 832

av admin, publisert 20. september 2016 | Skriv ut siden